Черни точки

Термин описващ запушените, от естествени мазнини и нечистотии, пори на кожата.

Други термини

Чакри

Енергийни центрове на тялото, отговарящи за състоянието на духа и тялото.