Какви са векторите на имиджа?

Your Guide To Styling Products 1 От какво зависи понятието "да бъдеш добре облечена"? От няколко изграждащи елемента. Първият от тях се отнася до избора на дрехи. Те трябва да са в хармония с естествения колорит на вашата клиентка, с нейната телесна структура и индивидуалност.

Поради факта, че съветите за имиджа се увеличават все повече и повече буквално всеки ден, е важно да уточним, че имиджът и красотата не се ограничават до простото съпоставяне на канонични дадености, на естетични ценности и визуални критерии. Както е казал художникът Raoul Dufy, "За да боравиш с цветове и линии, ти е нужна истинска дипломация, защото няма по-голяма трудност от това да ги съчетаеш".

Осезаемостта

Във всяко графично изкуство и във всяко нещо, режисирано от визуалното, три елемента са винаги константни: цветът, формите и стилът. Една картина, една архитектурна постройка, една скулптура, една снимка, една модна творба, един грим - всички те съдържат в себе си елемента цвят, като може да става въпрос за черното и бялото или за т.нар. естествени цветове. Същото се отнася и за формите: линиите на Рубенс не са тези на Пикасо, коринтските извивки не са като на Art Nouveau, един подмладяващ грим не е същият като грима в киното, който има за цел да състари лицето... Не на последно място, обстановката и стилът на Роден не са като тези на Nikki de Saint Phalle, нито пък Ван Гог може да предложи същата атмосфера като Vasarelli. Съвременният грим няма нищо общо с този на холивудските звезди в миналото. Имиджът - това е чисто визуална презентация, режисирана от същите фактори: цветът, формата и стилът.

Цветовете

Цветът е за окото това, което е музиката за ухото. Най-напред е нужно да открием цветовия баланс между естествения колорит на вашата клиентка и цветовете, които тя носи, за да достигнем до хармонията, а тя е възможна само чрез цвета. Нейният естествен колорит е представен от пигментите, които се съдържат в кожата и́, в очите и́, в косата. Да узнаем къде се намира естественият колорит върху една хроматична палитра, ни позволява впоследствие да можем да изберем сполучливо и да определим тоновете, кои то са в съответствие с личността и́. Магията на вселената на цветовете се крие във факта, че тези, които споделят общ цветови спектър, са почти всички съвместими едни с други.

Анализът на цветовете отговаря на двата най-често задавани въпроса: "Кои цветове ми стоят добре?" и "Как да се съчетаят цветовете помежду си?" Анализът на цветовете няма да ви разкрие дали вашата клиентка ще изглежда по-добре със синьо, отколкото със зелено, защото целият свят може да носи синьо или зелено. В замяна на това тя ще бъде ориентирана какъв нюанс синьо или зелено са в най-голяма хармония с естествените и́ пигменти.

Линии и форми

Както естественият колорит на вашата клиентка, така и нейната физическа структура и рисунък на силуета и́ са нейни и лични и уникални. Нашето тяло е изградено от линии, от извивки, от вдлъбнатини, от по-къси или по-дълги части, от обеми - повече или по-малко забележими. Този речник не е ли същият като на някой стилист? Едно морфологично изследване на тялото позволява да определим кройките, обемите и дължините на дрехите, възможно най-подходящи по отношение на телесната структура. Това разбиране на геометрията на тялото на вашата клиентка е като да подбереш от хроматичната схема най-добрите за нея цветове. Вашата професионална сръчност се състои в способността да определите - разглеждайки структурата на тялото и́, как, къде и до каква степен трябва да се намесите. В такъв случай ще поиграете на магьосник чрез създаването на оптически илюзии. Вашата цел е да опитомите погледа на другите, подтиквайки ги да го насочат към позитивните места, които вашата клиентка е избрала, и да го отклонят от не толкова позитивните зони, които я притесняват. Без наистина да променете силуета и лицето и́, вие ще направите така, че те да изглеждат различни - според нейните желания и нужди. И тя скоро ще си даде сметка колко е лесно да излъжеш света!...

Стилът

Индивидуалността на вашата клиентка има основно значение за всеки избор, който тя прави във връзка с дрехи или със собствения си имидж. Нейният стил на обличане е продължение на личността и́ и въплъщение на нейната идентичност. Встрани от практичните и естетични причини, свързани с цвета и формите на облеклото, стилът представлява неосезаемата част от облеклото. Неговата неуловима страна се съотнася почти до психологията. Стилът разкрива нашето отношение към имиджа ни, той подсказва какъв е темпераментът ни и начинът ни на живот. Той говори на един своеобразен език, свързан с невербалната комуникация.

Какво послание вашата клиентка желае да предаде на външния свят? На какъв език иска да се изрази? Какво желае да разкрие от себе си? Какво издават нейните вкусове? Нашата индивидуалност е толкова уникална, колкото и един дигитален отпечатък. Тя се изразява чрез избора на цветове, кройки и стил на обличане, на тъкани, на аксесоари, на грим или прическа. Няма двама души, които да имат абсолютно еднакви разбирания по отношение на стил или имидж. Най-точно казано, облеклото трябва да отразява нашите потребности. Стилът ни помага да съединим нашия имидж с личността ни.

Заключение

Тази клиентка, която желае да изрази привлекателен имидж за себе си и да направи добро впечатление - в ежедневието или въобще, трябва да вземе редица решения - интелектуални, емоционални и социални. Какво да носи, какво да говори, как да се държи? За да открием верните отговори, трябва да се обърнем към психологическите усещания: вяра в себе си, утвърждаване, резервираност, чувство за срам, одобрение и т.н. Докосвайки тези дълбоки и интимни аспекти на личността, за вашата клиентка ще стане очевидно, че имиджът не е нещо толкова повърхностно, колкото изглежда на пръв поглед... "Да бъдеш и да изглеждаш", "тяло и дух", "обвивка и съдържание” - колко философи и големи мислители са размишлявали върху тези понятия и са умножили със значение тез и очевидно противоречиви изрази! Може би е добре да заключим с това, че външният вид е основата на всяка социална връзка и обратното. Още в древността човекът е бил овладян от различни стремежи - колкото постоянни, толкова и противоречиви: създаването на илюзия, която да разкраси реалността и да утвърди истината на съществуването чрез подкрепата на плътта. Да направи по-красиво тялото си и по-съвършен имиджа си, днес е достъпно за всеки. Чрез съветите за имиджа се опитайте да разкриете нарцистичната, фриволна и толкова основна връзка, която вашата клиентка поддържа посредством облеклото с нейните най-дълбоки и несъзнателни мотивации. Тази втора кожа не е ли в действителност нашата истинска същност?