Козметичен лидер ли сте

1. Вашият козметичен салон такъв, какъвто е днес:

 • Развива се, защото вие сте решили да отговорите по най-добрия възможен начин на очакванията на вашите клиенти.
 • Отговаря на този, за който винаги сте си мечтали.
 • Харесва ви, макар да съзнавате, че може да се внесат подобрения.

2. Периодите на намалена активност за вас са:

 • Трудни за преживяване моменти.
 • Повод да повишите квалификацията си.
 • Периоди, които трябва да предусетите, за да ги избегнете.

3. От три години:

 • Вие предлагате една и съща оферта.
 • Вие внасяте редовно новости.
 • Вие сте сменили изцяло дизайна на брошурата.

4. Вие се стремите да управлявате вашия център:

 • В дългосрочен план, защото предвиждате бъдещето.
 • Ден за ден, според резултатите.
 • Поставяйки си редовно цели.

5. Вие сте по-скоро жена:

 • Подвластна на стреса, но се опитвате да поемате инициатива.
 • Активна, притежавате креативен дух и чувство за предизвикателство.
 • Която се остава да бъде повлияна от събитията.

6. Вие мислите, че практиката да се преразглеждат определени въпроси, е:

 • Запазена стратегия за центровете в затруднение.
 • Нужно, за да еволюирате.
 • Полезно условие да разберете как вървят нещата, да се поучите.

7. Вие изкарвате курс:

 • Много рядко, защото нямате нужда.
 • Не повече от един път в годината.
 • Най-малко два пъти, при всички случаи възможно най-често.

8. Сутрин, когато заминавате за работа:

 • Вие сте изпълнени с енергия и ентусиазъм.
 • Вие си мислите, че ще имате проблеми през целия ден.
 • Вие сте по-скоро доволни да откриете спокойния ритъм във вашия козметичен салон.

9. По-скоро сте склонни да мислите, че:

 • Всеки индивид притежава уникален талант, естествена дарба, която само трябва да се повика, за да се използва.
 • Някой имат повече шанс от други.
 • Човешките същества притежават неравностойни възможности.

10. Вие изхождате от принципа:

 • Който не пита, нищо не получава.
 • Навиците са източник на равновесие.
 • Промяната е фактор, за да се прогресира.

Staff Clothing Choices For Beauty Salons And Clinics NEW 1 Решенията

По-голямата част от отговорите ви са в зелено.

„Животът е или едно смело предизвикателство, или нищо." Запленени от вашата работа, вие постоянно преразглеждате определени въпроси, за да се развивате и предложите на вашите клиенти място, където те биха се чувствали добре и биха имали желанието да го посетят отново. Вие сте по-скоро прями и сте в течение с новите тенденции за козметични грижи и продукти, защото направо изпреварвате информацията. Жена на сигурното действие, вие имате природната дарба бързо да приложите целите, които сте си поставили.

Това, което можете да подобрите

Помислете как да планирате развитието на вашия козметичен салон или на вашата козметична кариера в дългосрочен план. Мислили ли сте какви искате да бъдете след 10 години? Нужно е да предусетите ва¬шето бъдеще днес с цел да решите действията, чрез които ще се доближите до желания резултат. Дейс¬твието участва в елементарния процес на успеха, така че ето ви основните правила: 1. Решете какво искате от себе си за пет или десет години напред. 2. Според взетото решение действайте. 3. Признайте пред себе си дали вашето действие ви доближава или ви отдалечава от пожеланата цел. 4. Работете върху търпението си, докато постигнете желания резултат, тъй като той предизвиква серия от събития, които често ще ви затрудняват. Ако сте силно заинтересувани от грижите за лицето и по-точно от неговото подмладяване - вашият идеал за десет години напред може да се състои в това да имате повече специализирани центрове, които успо¬редно с развитата от вас козметична линия против стареенето (чрез свръхмодерна технология) да пред¬лагат резултати, възможно най-близки до тези на ме-дицинските центрове. Може вашата мечта да е възстановяване на някоя стара къща в провинцията, за да отворите SPA цен¬тър с аквагимнастика и стаи за пренощуване. Тогава започнете още от днес търсенето на тази къща, ко¬ято ви очаква някъде...

По-голямата част от отговорите ви са в червено.

Вашият център не работи толкова зле. Вие можете да го подобрите, тъй като притежавате средствата за успеха, а именно желанието, силното влечение към работата. Трябва непременно да преминете отвъд този малък блокаж, в който сте изпаднали, за да стигнете до успеха. Може би се страхувате от промяна или ви липсва вяра в собствените възможности? Може би прямотата и чувството да изслушвате другите не са достатъчно развити у вас? Стресира ли ви несигурността на утрешния ден? За да ви помогнем, просто ще ви посъветваме да мислите за удоволствието, което може да очаквате, вземайки решението да промените вашето състояние на духа. То ще стои над болката, която ви причиняват тези вътрешни блокажи, извор на негативна енергия. Мислете за удоволствието от това да видите клиентите ви, нахлуващи във вашия нов козметичен салон, и за щастието да отбележите увеличение на доходите си. Дайте си възможност да реализирате вашите мечти! Вие знаете, че имате необходимия потенциал... Остава само да провокирате пускането на машината в действие, тъй като все още сте на старта!

Това, което можете да подобрите

За да си възвърнете вярата, ето двете неща, които трябва да пазите: „Всички инициативи и всички действия на създаване са подчинени на простичката истина: още от момен¬та, в който категорично се ангажираш с тях, Провиденето ви започва да действа." Johann Wolfrange Von Goethe Талантът е заложен във всеки един от нас: всеки индивид притежава дарба, способност, гениална част, която е уникална и която очаква да бъде използвана. Може да става въпрос за естествен усет към продажбите. В такъв случай увеличете предлагани¬те от вас продукти, разнообразете вашата оферта. Ако става въпрос за способност за нововъведения, направете център за красота "high tech". Ако комуникацията е вашата силна част, увеличете комуни¬кационните сделки, използвайте медията. Защо да не направите една сутрешна 45-минутна емисия по радиото на теми, свързани с красотата? Влезте в кон¬такт с местна медия и предложете обмяна на стоки от вашата сфера на обслужване, за да подобрите из¬вестността на вашия салон. Знаете ли, че? Голяма част от трудностите, с които се сблъскваме (застой на оборота, недостиг на клиенти, трудно на¬биране на козметици), са резултат от нашата визия за нещата в краткосрочен план. Успехът или неуспехът не стават от днес до утре, те са резултат от малките решения, които взимаме (или не) по време на пътя. Неуспехът е следствие от липса на контрол и на пос¬тоянство, бездействие, неовладяна емоция, невъзможност да се следват интересите. Колкото до успеха, той е резултат от следването на малките решения: поставяне на висок идеал, редов¬но преразглеждане на определени въпроси, дух, готов за всекидневна победа, подхранване на душевното състояние вместо оставяне на средата и събити¬ята, които да ви контролират. Тези малки решения създават опитност, която човек нарича успех. Никой индивид нито организация не може да го постигне, следвайки една краткосрочна визия за нещата.

По-голямата част от отговорите ви са в синьо.

Взимането на решение не е вашата силна страна. Вие се намирате в т.нар. синдром „Ниагара": животът е като една река, в която по-голямата част от индивидите се хвърлят, без да са решили къде искат да отидат. Така те скоро са отнесени от течението: това на събитията, на страховете, на всекидневните трудности. Когато реката ги поведе към кръстопът, те не мислят съзнателно накъде да тръгнат, нито кой е най-добрият път за тях. Те загубват контрол и „следват течението", присъединявайки се към маса от хора, които са водени от средата, а не от техните собствени желания. Те си обитават това състояние на несъзнателност, докато един ден шумът от вълнението на водата не ги събуди. Тогава откриват, че са на два метра от падащата вода на Ниагара, в лодка без гребла. Как да обърнат ситуацията? Дали това ще е падението, или човек ще реши да си вземе гребла и ще гребе в нова посока? Но най-вече, за да избегне тази ситуация, човек трябва да изпревари събитията, като избере пътя, който желае, и изработи план за действие.

Това, което можете да подобрите

Начертайте си маршрут, който да ви води там, където наистина искате да отидете в един дългосрочен аспект, но и се запасете с карта, за да вземете правилните решения в краткосрочен план. Още от днес вземете решение за това какво искате да представлява вашият професионален живот утре и съобразно това решение започнете да действате още сега. Ако козметичният ви салон отбелязва лоши резултати от известно време насам, не се надявайте на нещо по-добро, ако използвате същите схеми, които не дават резултат. Не се оставяйте на навиците, поемете по пътя на вашата истинска същност. Навиците ви затварят в затвор и контролират вашето всекидневие. Самите вие решете какво искате да постигнете. Трябва да знаете, че във всеки момент едно решение може да промени хода на вашия живот: например, среща с нова клиентка, агентка по недвижими имоти, която ви говори за някакво прекрасно място. Това също може да бъде знание, което да последвате, или съвсем простичкото решение да смените козметичната ориентация, трансформирайки вашия класически салон в място, посветено на релаксацията. В този случай защо да не прекарате следващата си ваканция в Банкок, за да усвоите масажа тай от „извора" на известен център за обучение? Тъй като вие винаги сте показвали засилен интерес към маслата за масаж и останалите продукти със силно сетивно усещане, създайте ваша собствена гама от такива с името на вашия център. Потърсете връзка с лаборатория, която ще ви предложи своите рецепти, в случай че вие не предпочитате да инвестирате в собствени творения и не се превърнете в алхимик на красотата. Ако вашето удоволствие е почистването на лицето на вашите клиентки, специализирайте се в relooking (повторно оглеждане), създавайки нова представа, ориентирана към появата му. Представете си в същото пространство различни творчески кътове: за нокти и грим, за бижута и аксесоари, за прически, за грижи за красотата, за консултации, свързани с професионалното ориентиране. Помислете за цвета на витрината, като го свържете с визуалната идентичност, достойна за вашата нова идея (не забравяйте, че външният изглед е сърцето на вашата идея, в такъв случай погрижете се за декора внимателно), потърсете най-добрите партньори и без никакво съмнение една добра потенциална клиентела ще бърза към вашата академия по красота. Вие имате шанса да прогресирате в тази толкова обширна и прекрасна вселена на красота. Възползвайте се - пуснете на работа вашата креативност и вашето въображение! Не забравяйте изречението на известния учител Anthony Robbins: "В моментите, когато взимаме решение, нашата съдба придобива форма."